SPÄM „Inner City Life“ Wall in Lüneburg, 2023

SPÄM „Inner City Life“ Wall in Lüneburg, 2023