SPÄM „Bubbler“ Wall in Lüneburg, 2023

SPÄM „Bubbler“ Wall in Lüneburg, 2023