SPÄM „Silly Walks“ Wall in Hamburg Altona, 2019

SPÄM „Silly Walks“ Wall in Hamburg Altona, 2019